# هیئت

سلام بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش، سرمه دیدگان ماست.

  " یا امام رئـــــــــــــوف "            السلام ای حضرت سلطان عشق            یا علی موسی الرضا ای جان عــشق                                                       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید