سلام بر سلطان خراسان؛ او که غبار قدمگاهش، سرمه دیدگان ماست.

  " یا امام رئـــــــــــــوف "   

        السلام ای حضرت سلطان عشق            یا علی موسی الرضا ای جان عــشق

                                               
        السلام ای بهر عاشق سرنوشت             الســــــــلام ای تربتت باغ بهـــــــشت

                                                   

زائــــــری بارانی ام آقـا بدادم میرسی؟      بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی؟
                                                
گــــر چه آهــــونیستم اماپراز دلتنگی ام      ضـامن چشمان آهوهابه دادم میرسی؟

ازکـــبوترهاکه میپرسم نشـــانم میدهند      گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی؟

من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام     هشتمین دردانه زهـــرابه دادم میرسی؟میلاد على بن موسى الرضا، مأواى دل‏شکستگان و تکیه ‏گاه درماندگان،بر 

دلدادگان بارگاه و حریمش مبارک باد!

/ 0 نظر / 27 بازدید